KALKULATOR IKZE

Czy prowadzisz działalność gospodarczą?


Mój wiek to:

lat

i

Zamierzam oszczędzać maksymalnie:
Zakładam roczny zysk na poziomie:

Im większy zakładany zysk, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego osiągnięcia.

%

i

Zgromadzony kapitał chcę wypłacać w wieku:

lat

i

Wypłatę środków chcę zrealizować:lat

Szacowana wartość zgromadzonego kapitału:
Suma wpłat
Szacowany Zysk:
W tym zaoszczędzony podatek od zysków kapitałowych:
Szacowana miesięczna wypłata środków:
(pomniejszona o podatek dochodowy 10%)
Szacowana jednorazowa wypłata środków:
(pomniejszona o podatek dochodowy 10%)

Szacowana ulga podatkowa:
(według obowiązujących stawek podatkowych)
Podatek Liniowy 19%:
Podatek progresywny 17%:
Podatek progresywny 32%: